Κυριακή, 18 Μαρτίου 2007

Άγγελου Λεβήν δι Μπέρναρδ ΜαλαμούδΑγγέλου Λεβήν
εάστε ούνα δι ναι μα κουνουσκούτιλε νοβέλε αλ σκριιτόρλου δι νοβέλε αμε
ρικανεσκου κου ορίγινα ουβρεέσκα Μπέρναρδ Μαλαμούδ (Bernard Malamud).

Νοβέλα να΄δούσε του ούνα σπουνίρε-διζνάου α ούναλλει μούλτου κουνουσκούτα ιστορίε αλ Γιώβ δι Βίβλια. Καρακτέρλου αγγενεράλ Ουβρέουλου Μανίσσεβιτς αράφτου και νίκα δι αχουρχίτα βα σ'άρε προβλέμε κου σανατάτε, κου φαμιλία (οικογενία) σσ.α. βα σ'πλακαρσέσκα πι Δουμνιτζά σ'λε ννικουρέτζα παθήματλε α λουϊ. "Δουμνιτζάλου βα'λ πιτρέκα" Άγγελλου Ουβρέεσκου Αλεξάντρου Λεβήν α ναϊ μα μάρε πρόβλημα κου νας εάστε κα εάστε λάε (Νήγρου). Λεβήν βα'λ δούκα Μανίσσεβιτς πι μα μούλτε κάλλουρ δι μπάνα σσι βα'λ δούκα πι κογκλούζιε δι του σώνε "Άρε Ουβρέι πίστε τουτ".
Λούκουρλου αγγενεράλ κου αίστα νοβέλα εάστε κα κάθη ουν βα σ'ου αλάσα κου ούνα μιντουϊάρε σεπαράτα, κα άρε μούλτσα ιντερπρετάτσιουρ τι κάθη ουν.
Σίγγουρα εάστε κα λιψέσστσε σ'ου γκιουβουσίτς νοβέλα. Βα σ΄φακ εφόρτουροι σ'ου τραδούκ σσι πι αρμανέσστσε πι νάολου μπλογ ΤΡΑΔΟΥΤΣΙΡΙ.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2007

Κρίτικα κα φούντου α σκριαρίλλει

Νίκα δι του καίρολου α κουνουσκούτσλορ σκριητόρι και νοι άζα λε'μπαγκάμ του καίρολου α Ρενεσάνσαλλει κα ουν Ουίλιαμ Σσέϊκσπηρ ίκα βάρα άλτου σστσημ κα αβούρα κρίτικα ή δι πόυμπλικα α λορ (ατουμτσέα πούμπλικα δι θέατρουλου) ή δι ώσπιτσλε α λωρ (ατσέλλοι σκριητόρι και μπανάρα του ατσελ καίρο, κα ουν Κρίστοφερ Μάρλου, Μπέν Τζιόνσον σς.α.).
Άζα δι περσπεκτίβα α νώστρα ατσέλ λούκρου, κάντου βα σ'ου αβέμ του βιδεάρε Ιντερνέτλου, να'εάστε ξεν. Κάτσε;
Δήση σσι τώρα νου'άρε κρίτικα τσι νοι ώμιννλλοι δι κάθη τζούα ΝΟΥ ου'γκιουβουσήμ; Άρε σσι βα σ'αρε. Δι ατσέα ησπέτε σσι μήνε ου'αδράι αϊστου μπλόγ σ'ου σπουν κρίτικα α μεα κάτρα λούκουρλε και λε'γκιουβουσέσκου τσι και σάντου σκριάτε του λούμε. Νου βα σ'φακ βάρα δγιαφουρίε δίσι βα σα'σκριέσκου τι σκριιτόρλλοι και σκριάρα δι μούλτου καίρο ίκα τι ατσέλλοι μα μοδέρνιλε. Τι λιτερατούρα νου'άρε νίτσι καίρο νίτσι περιόδ.
Ars longa, vita braevis!