Κυριακή, 18 Μαρτίου 2007

Άγγελου Λεβήν δι Μπέρναρδ ΜαλαμούδΑγγέλου Λεβήν
εάστε ούνα δι ναι μα κουνουσκούτιλε νοβέλε αλ σκριιτόρλου δι νοβέλε αμε
ρικανεσκου κου ορίγινα ουβρεέσκα Μπέρναρδ Μαλαμούδ (Bernard Malamud).

Νοβέλα να΄δούσε του ούνα σπουνίρε-διζνάου α ούναλλει μούλτου κουνουσκούτα ιστορίε αλ Γιώβ δι Βίβλια. Καρακτέρλου αγγενεράλ Ουβρέουλου Μανίσσεβιτς αράφτου και νίκα δι αχουρχίτα βα σ'άρε προβλέμε κου σανατάτε, κου φαμιλία (οικογενία) σσ.α. βα σ'πλακαρσέσκα πι Δουμνιτζά σ'λε ννικουρέτζα παθήματλε α λουϊ. "Δουμνιτζάλου βα'λ πιτρέκα" Άγγελλου Ουβρέεσκου Αλεξάντρου Λεβήν α ναϊ μα μάρε πρόβλημα κου νας εάστε κα εάστε λάε (Νήγρου). Λεβήν βα'λ δούκα Μανίσσεβιτς πι μα μούλτε κάλλουρ δι μπάνα σσι βα'λ δούκα πι κογκλούζιε δι του σώνε "Άρε Ουβρέι πίστε τουτ".
Λούκουρλου αγγενεράλ κου αίστα νοβέλα εάστε κα κάθη ουν βα σ'ου αλάσα κου ούνα μιντουϊάρε σεπαράτα, κα άρε μούλτσα ιντερπρετάτσιουρ τι κάθη ουν.
Σίγγουρα εάστε κα λιψέσστσε σ'ου γκιουβουσίτς νοβέλα. Βα σ΄φακ εφόρτουροι σ'ου τραδούκ σσι πι αρμανέσστσε πι νάολου μπλογ ΤΡΑΔΟΥΤΣΙΡΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: